Šī lapa ir izdrukāta no Anoprojekts.lv
http://anoprojekts.divritenis.lv/?s=1304969645&fu=read&id=84
ziņa publicēta 11.05.2011

Aicina uz diskusiju par ceļu satiksmes drošību

Sākoties ANO izsludinātajai Ceļu satiksmes drošības dekādei, Veselības ministrija ar Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģionālā biroja atbalstu 2011.gada 12. maijā, aicina atbildīgās valsts, pašvaldību institūcijas un nevalstiskās organizācijas, kā arī mediju pārstāvjus uz diskusiju par kopīgiem starpsektoru pasākumiem mazaizsargāto satiksmes dalībnieku, īpaši velosipēdistu un bērnu aizsardzībai un ielām un ceļiem.

Diskusija notiks 12. maijā no plkst. 10:00-14:00 Veselības ministrijā,
Brīvības ielā 72, 3. stāva 309 telpā

Pasaules veselības organizācija (turpmāk – PVO) sadarbībā ar  Pasaules banku 2004.gadā uzsāka darbu pie Vispasaules ziņojuma par satiksmes negadījumu radīto traumu mazināšanu (turpmāk – Ziņojums), kurā tika iekļautas rekomendācijas dalībvalstīm ceļu satiksmes drošības uzlabošanai. Ziņojums tika apspriests Apvienoto nāciju (turpmāk – ANO) ģenerālajā asamblejā un PVO  asamblejā, kas pieņēma rezolūciju, aicinot dalībvalstis aktualizēt ceļu satiksmes  drošību kā vienu no sabiedrības veselības prioritārajām jomām, lai mazinātu ceļu satiksmes negadījumu izraisīto nāves gadījumu un ievainojumu skaitu.

2009.gadā PVO publicēja Ziņojumu, kas bija pirmais satiksmes drošības novērtējums 178 pasaules valstīs. Pēc Ziņojuma publicēšanas Komisija vispasaules ceļu satiksmes drošībai izsludināja Ceļu satiksmes drošības aktivitāšu dekādi (turpmāk – Dekāde). Lēmums par Dekādes uzsākšanu tika pieņemts Pirmajā Vispasaules ministru konferencē par ceļu satiksmes drošību, kas notika Maskavā 2010.gadā. Dekāde 2011-2020 oficiāli tika pasludināta  ANO Ģenerālajā asamblejā 2010.gada martā, kas noteica Dekādes sākumu 2011.gada 11.martā. Dekādes devīze ir „Kopā mēs varam izglābt miljoniem dzīvības”

Veselības ministrijas izstrādāto Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2011.-2017.gadam projekts kā viens no prioritārajiem uzdevumiem paredz samazināt traumatismu un mirstību no ārējiem nāves cēloņiem. Satiksmes negadījumi ir viens no galvenajiem mirstības iemesliem ārējo nāves cēloņu grupā, kā arī galvenais traumu gūšanas iemesls, kuru rezultātā nereti nepieciešama ilgstoša ārstēšana un daļai cietušo sekas ir invaliditāte un darba spēju zudums uz visu mūžu.

 Satiksmes negadījumi ir novēršams nāves cēlonis. Kā liecina Ceļu satiksmes drošības direkcijas izstrādātais „Ceļu satiksmes drošības programmas 2007.-2013.gadam 2007.-2009. gada izpildes novērtējums” programmas 2007.-2013. trijos realizācijas gados ir izglābtas 376 dzīvības un par 1994 mazāk cilvēku guvuši savainojumus, traumas, kas ir devis ietaupījumu valsts budžetā 129,66 miljoni Ls.

Ceļu satiksmes negadījumi ir galvenais nāves un traumu iemesls jauniem cilvēkiem vecumā no 15-29 gadiem, kas galvenokārt cieš kā gājēji, velosipēdisti un motociklisti. Latvijā no visiem ceļu satiksmes negadījumiem ar bojā gājušajiem apmēram puse ir tādu, kurā cietuši mazaizsargātie satiksmes dalībnieki. Nelaimes gadījumu skaitam, kuros cietuši gājēji vai motociklisti ir tendence samazināties, bet cietušo velosipēdistu skaits palielinās. 2010.gadā ceļu satiksmes negadījumos cietuši 338 velosipēdisti, kas ir par 17% vairāk nekā 2009.gadā un 2007.gadā.

Mazaizsargāto satiksmes dalībnieku, tai skaitā velosipēdistu drošība ir atkarīga no ceļu infrastruktūras, autovadītāju uzvedības un pašu mazaizsargāto satiksmes dalībnieku uzvedības (atbilstoša parīkojuma, atstarotāju, lukturīšu, ķiveru u.c. aizsardzības līdzekļu lietošana, kā arī alkohola lietošana).

Kājām iešana vai braukšana ar velosipēdu ir nozīmīga aktīva dzīvesveida sastāvdaļa, kuras pozitīvā ietekme uz sabiedrības veselību ceļu satiksmes negadījumu izraisīto seku dēļ samazinās. Kā liecina 2010.gadā Veselības Ekonomikas centra veiktais pētījums „Latvijas bērnu antropometrisko parametru un skolu vides pētījums”, 53% Latvijas 7 gadīgo bērnu nav iespējams iet vai braukt ar velosipēdu uz skolu pa drošu ceļu, Rīgā šis rādītājs ir 58%, savukārt valsts nozīmes pilsētās – 82%. Problēmas ir arī attiecībā uz pašu mazaizsargāto satiksmes dalībnieku uzvedību, piemēram drošības līdzekļu lietošana. Ja mopēdu vadītāju un motociklistu vidū drošības ķiveru lietošanas paradumi pieaug un ir sasnieguši 90 un vairāk %, tad velosipēdistu drošība vēl ir problemātiski un īpaši tas ir attiecināms uz bērnu drošību. 2011. gada martā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija sadarbībā ar portālu “Draugiem.lv” veica bērnu aptauju, noskaidrojot aktuālāko informāciju par gūtajām traumām un drošības līdzekļu izmantošanas paradumiem. Aptaujā piedalījās 1012 respondentu. Kā liecina aptaujas dati 64.13% jauniešu braucot ar velosipēdu, skrituļslidām utml. nelieto nekādus aizsardzības līdzekļus, tikai 8,10% aptaujāto, tos lieto regulāri. Kā izrādās lielākā daļa no aptaujātajiem, gandrīz - 50% nav iedomājušies, kas šāds aizsardzības līdzeklis būtu jālieto, savukārt 30% aptaujāto uzskata, ka ir pietiekami drosmīgi un šāds aizsardzības līdzeklis nav nepieciešams.

Arī mēs kopā varam izglābt simtiem dzīvības un izglābt tūkstošus no traumām un invaliditātes Latvijai, tādēļ Veselības ministrija ar Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģionālā biroja atbalstu 2011.gada 12.maijā, sākoties Dekādei pasākumiem ceļu satiksmes drošībai aicina atbildīgās valsts, pašvaldību institūcijas un nevalstiskās organizācijas, lai vienotos par kopīgiem pasākumiem mazaizsargāto satiksmes dalībnieku un īpaši velosipēdistu un bērnu aizsardzībai, lai sasniegtu vienu no Sabiedrības veselības pamatnostādņu mērķiem, novērstu novēršamo, samazinātu satiksmes negadījumos cietušo skaitu, kas rada lielus zaudējumus valsts ekonomikai kopumā un dod papildus slogu veselības aprūpes sistēmai.

Diskusija notiks Veselības ministrijā, Brīvības ielā 72, 3. stāva 309 telpā.

Diskusijas dalībnieki:

1.

Satiksmes ministrija  

Satiksmes ministrijas Sauszemes Transporta departamenta direktora vietnieks Māris Pēkalis

2.

Ceļu satiksmes drošības direkcija

Ceļu satiksmes drošības direkcijas Informātikas daļas priekšnieka vietnieks Aldis Lāma

3.

Veselības ekonomikas centrs

Veselības ekonomikas centra Reģistru pārraudzības nodaļas sabiedrības veselības analītiķe Lauma Spriņģe

4.

Veselības ekonomikas centra Datu analīzes nodaļas vecākā sabiedrības veselības analīztiķe Iveta Pudule

5.

Iekšlietu ministrija

Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta Politikas ieviešanas nodaļas vecākais referents Ronalds Petrovskis

6.

Valsts policijas Kārtības policijas Ceļu policijas birojs

 

Valsts policijas Galvenās kārtības policijas
pārvaldes Prevencijas pārvaldes Metodiskās vadības nodaļas priekšnieks
majors Andris Pāže

7.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktora vietnieks katastrofu medicīnas jautājumos Mārtiņš Šics

8.

Rīgas Stradiņa universitāte Sabiedrības veselības fakultāte

Rīgas Stradiņa Universitātes Sabiedrības veselības fakultātes dekāne profesore Anita Villeruša

9.

Latvijas Riteņbraucēju apvienība

Latvijas Riteņbraucēju apvienības Valdes priekšsēdētājs Viesturs Silenieks

10.

Labklājības ministrija

Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktore Līvija Liepiņa

11.

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktore Inga Millere

12.

Izglītības ministrija

 

13.

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas attīstības un finanšu direktors profesors Dzintars Mozgis

14.

Rīgas domes Labklājības departaments

Rīgas Domes Labklājības departamenta Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas vadītāja

15.

Rīgas Domes Labklājības departamenta Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas galvenais speciālists Līga Priedīte

16.

Rīgas domes satiksmes departaments

 

17.

Māmiņu klubs

Māmiņu kluba vadītāja Sandija Salaka

18.

Ģimenes portāls „Mammām un tētiem”

Portāla vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa

19.

Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi"

 

20.

Latvijas Pašvaldību savienība

Latvijas pašvaldību savienības Padomniece sociālajos un veselības jautājumos

21.

Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs

Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja valdes priekšsēdētāja vietniece Baiba Gribuste

 

Diskusijas programma:

1000-1015

Ievads

 

Veselības ministrs Juris Bārzdiņs

Pasaules veselības organizācijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Aiga Rūrāne

1015-1030

Satiksmes drošības nozīme sabiedrības veselības politikā

Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta direktore Inga Šmate

1030-1045

Pasaules veselības organizācijas Satiksmes drošības nedēļa Latvijā un pasaulē

Veselības ministrija Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vadītāja Jana Feldmane

1045-1115

Ceļu satiksmes drošības programma (ieguldījumi, sasniegumi, nākotnes aktualitātes)

Ceļu satiksmes drošības direkcijas Informātikas daļas priekšnieka vietnieks Aldis Lāma

1115-1130

Satiksmes negadījumu seku novēršana

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktora vietnieks katastrofu medicīnas jautājumos Mārtiņš Šics

1130-1150

Satiksmes negadījumi un bērnu veselību

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas attīstības un finanšu direktors profesors Dzintars Mozgis

1130-1200

Satiksmes negadījumu statistika veselības aprūpē

Veselības ekonomikas centra Reģistru pārraudzības nodaļas sabiedrības veselības analītiķe Lauma Spriņģe

1200-1230

Kafijas pauze

 

1230-1250

Secinājumi par mazaizsargāto satiksmes dalībnieku drošību uz ceļiem no pētījumiem

Veselības ekonomikas centra Datu analīzes nodaļas vecākā sabiedrības veselības analīztiķe Iveta Pudule

1250-1300

Secinājumi par bērnu drošību no pētījuma portālā „Draugiem”

Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktore Inga Millere

1300-1310

Informācija par vecāku aptauju par bērnu drošību

Māmiņu kluba vadītāja Sandija Salaka

1310-1320

Riteņbraukšana - aktīvs dzīvesveids un drošība

Latvijas Riteņbraucēju apvienības valdes priekšsēdētājs Viesturs Silenieks

1320-1340

Labas prakses piemēri bērnu un jauniešu satiksmes drošībai

Rīgas Stradiņa Universitātes Sabiedrības veselības fakultātes dekāne profesore Anita Villeruša

1340-1400

Diskusija par prioritārajiem pasākumiem mazaizsargāto satiksmes dalībnieku drošības organizācijai Ceļo satiksmes drošības programmas realizācijai

Informācija par bērnu drošības kampaņu Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā