Šī lapa ir izdrukāta no Anoprojekts.lv
http://anoprojekts.divritenis.lv/?s=1304969645&fu=read&id=83
ziņa publicēta 09.05.2011

Informācija par Satiksmes drošības dekādi

Ceļu satiksmes negadījumi katru gadu dzīvību zaudē apmēram 1,3 miljona cilvēku dzīvības un vairāk kā 1 miljons - tiek ievainoti.

Vairāku gadu laikā šīs problēma tiek atzīta kā viens no Apvienoto Nāciju (turpmāk – ANO) un to dalībvalstu izaicinājumiem. Šis jautājums ir aktualizējies ir pēdējās desmitgades laikā, kā starptautisko veselības organizāciju un attīstītāko uzņēmumu spiediena rezultāts. 2004. gadā Pasaules Veselības organizācija (turpmāk – PVO) un Pasaules Banka uzsāka darbu pie vispasaules ziņojuma par satiksmes drošības profilaksi, kurā būtu ietvertas rekomendācijas dalībvalstīm uzlabot to satiksmes drošību. Ziņojums tika apspriests ANO Ģenerālajā Asamblejā un Pasaules Veselības Asamblejas rezolūcijā tika iekļauts aicinājums dalībvalstīm satiksmes drošību noteikt kā vienu no sabiedrības veselības prioritātēm un noteikt konkrētus efektīvus pasākumus, kas samazinātu nāves gadījumu un ievainojumu skaitu uz pasaules ceļiem.

2009.gadā PVO publicēja Vispasaules ziņojumu par ceļu satiksmes drošību, kas ir pirmais globāla mēroga ceļu satiksmes drošības novērtējums 178 pasaules valstīs. Tajā pašā gadā Vispasaules ceļu satiksmes drošības komisija izsludināja Satiksmes drošības aktivitāšu dekādi. Dekādes mērķis ir aicināt uz vienotu rīcību visu sabiedrību, lai pārvarētu satiksmes drošības krīzi. Šis aicinājums arī ir atspoguļots „Maskavas deklarācijā”, kas tika pieņemta Pirmajā vispasaules ministru satiksmes drošības konferencē, ko uzņēma Krievijas valdība.2009.gada novembrī. Ceļu satiksmes drošības aktivitāšu dekādi oficiāli pasludināja ANO Asambleja 2010.gada martā un par Dekādes sākumu pasludināja 2011.gada 11.maiju.

Ceļu satiksmes drošības aktivitāšu dekāde ir vēsturiska iespēja aicināt dalībvalstis un to partnerus vienotā struktūrā, lai veiktu pasākumus, kas desmit gadu periodā saglabās miljoniem dzīvību.

Dekādes  vīzija ir pasaule, kurā ir droši pārvietoties pa jebkuru ceļu, jebkurā pasaules malā. Alternatīva bez aktivitātēm ir pieaugoša satiksmes drošības krīze, paredzams ceļa satiksmes negadījumos mirušo skaita pieaugums no patreizējā līmeņa ap 1,3 miljons gadā līdz 1,9 miljoniem ik gadu līdz 2020.gadam. Dekādes mērķis ir stabilizēt un vēlāk arī samazināt zaudētos dzīves gadus. Vispasaules plānu  Ceļu satiksmes drošības aktivitāšu dekādei ir izstrādājuši ANO Ceļu satiksmes drošības apvienība un daudzi citi. 

Ko Tu varētu darīt Ceļu satiksmes drošības pasākumu dekādes ietvaros (idejas)

Plānojot pasākumus ir svarīgi atcerēties, ka pasākums nav mērķis pats par sevi, ir svarīgi, lai tas uzsāktu aktivitātes visas Dekādes garumā valdības, institūciju, vai nevalstisko organizāciju līmenī 10 gadu laikā. Ir svarīgi, lai pasākumi būtu stratēģiski un plānoti, lai tie sasniegtu izmērāmus un konkrētus rezultātus, kas noteikti glābtu dzīvības.

Ieteikumi politiķiem:

Ieteikumi nevalstiskajām organizācijām:

Ieteikumi privātiem uzņēmējiem:

Ieteikumi jauniešiem:

Ieteikumi cietušajiem un satiksmes negadījumu dalībniekiem:

Ieteikumi mediju atbalstam:


Citi informācijas izplatīšanas veidi: